Psikolojik Hizmetler

Çocuk Danışmanlığı

Çocuklar doğduğu andan itibariyle dış çevreden etkilenmeye başlar.Stres, kaygı ve gerginlik olan ortamlarda sesli bir şekilde duymasa bile hissederler ve kendileri de yaşarlar. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan sorunlar ergenlik ve yetişkinlik döneminde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Çocukların gelişim aşamasında yaşadığı duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlar aile etkisi çok önemlidir, bu yüzden tedavi süreci aile ile iş birliği halinde devam eder. Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, EMDR terapisi veya Masal Terapisi çocuklar için çalıştığım yöntemlerdir.

Ergen Danışmanlığı 

Ergenlerin içinde bulunduğu özel dönem nedeniyle duygusal ve fiziksel değişimler yaşamaktadır. Artık kendini keşfetmeye, kimlik oluşturmaya ve sosyal açıdan kendini kabullendirmeye başlar. Bu süreçte yaşanan sorunlar ergenleri önemli derecede etkiler. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, EMDR terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ergenlerle çalıştığım terapi yöntemleridir.

Yetişkin Danışmanlığı 

Yaşamda bazen ufak stresler bazen de çok büyük sorunlar karşımıza çıkabilir. Ya da geçmişte yaşanan problemler şu an halen etkisini gösteriyor olabilir. Eğer günlük hayat işlevselliği ve aile ilişkileriniz bozulmaya başlamışsa, başa çıkamadığınız düşüncelerle uyku, yeme ve davranış sorunları yaşıyorsanız terapiye başvurabilirsiniz. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR terapisi yetişkinlerle çalıştığım terapi yöntemidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü 

Özel Öğrenme Güçlüğü; Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarda PREP (Pass Okumayı Güçlendirme Programı) ile birebir hizmet vermekteyim. PREP, Akademidisleksi tarafında Türkiye’ ye getirilmiş ve Tükçe’ye çevirilmiş bir okuma-yazma iyileştirme programıdır.

  • Disleksi; Okumada Zorlanma
  • Diskalkuli; Matematikte Zorlanma
  • Disgrafi; Yazmada Zorlanma
  • Dispraksidir; İnce Motor Becerilerde Zorlanma

Psikolojik Testler 

MMPI ( Çok Yönlü Kişilik Envanteri ): 566 maddeden oluşan bir testtir. Bireyin kişilik özelliklerini objektif olarak ölçmekte ve patolojik bir sorunun olup olmadığını ortaya koyabilmektedir.

Zeka Testleri 

WİSC-R Zeka Testi: 6-16 yaş aralığında olan bireylere en çok uygulanan zeka testidir. 12 alt testten oluşmaktadır. Bireylerin güçlü ve zayıf bilişlerini ortaya koymaktadır.

CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi - CAS (Cognitive Assessment System) Testi

PASS teorisine dayanarak geliştirilmiş bir bilişsel değerlendirme sistemidir. PASS teorisi zekayı, Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl adı verilen bilişsel işlemlerin geneli olarak tanımlamaktadır. CAS testi 5-17 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuk neyi nasıl öğreniyor, derslerinde niye zorlanıyor, hangi alanlarda destek alması gerekir gibi ayrıntılı bilgi verir. Ayrıca dikkat eksiliği ve öğrenme güçlüğünün fark edilmesi için de oldukça etkili bir değerlendirmedir. Daha sonrasında destek alması gereken bir durum tespit edildiğinde, bilişsel becerilerine uygun özel bir program hazırlanır. 5-6 yaş arasında okuma yazma bilmeyen çocuklara da uygulanır, ileri ki akademik hayatında zorlanacağı alanlara dair öncesinde erken müdahale ya da destek alabilirsiniz.

Dikkat ve Algı Testleri

Dikkat Testi (D2): 

8 yaş ve üzeri çocuklar için uygulanan testtir. Çocukların dikkatlerinin süresini, dikkat dağınıklığı şüphesinin olup olmadığını ve hangi zaman dilimde dikkati güçlü veya zayıf olduğu bilgisi verir.

Benton Görsel Bellek – Algı Testi: 

8 yaşı üzeri çocuklara ve yetişkinlere uygulanan bir testtir. Görsel bellek, görsel algı ve ince motor (gördüğünü çizebilme) becerilerini ölçer.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 

6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Gördüğünü çizebilme becerisinin değerlendirildiği b testte, çocuğun çizimleri değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanların bilgisini verir.

Gelişimsel Değerlendirme ve Gelişimsel Tarama Testleri

Denver-II Gelişim Testi: 

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları bilgisini vermek için kullanılır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 

3-8 yaş arası çocuklar için kullanılan bir testtir. 5 alt testten oluşmakta ve çocukların görsel algı ve dikkatlerini, geliştirilmesi gereken alanları ve olası güçlükleri bilgisini veren bir testtir.

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE): 

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri- öz bakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre cevaplanır. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 

4-6 yaş arasına uygulanan bir testtir. Çocuğun okul hayatına başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. 6 alt testten oluşmaktadır. Aile bu testin sonuçlarına göre yönlendirilir.

Gessell Gelişim Figürleri: 

1-7 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Çocuğun, şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı bir testtir. Çocuğun çizimine göre zihin yaşı elde edilir.

Peabody Resim Kelime Testi: 

2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Alıcı dil becerilerini, kısaca kendine söyleneni anlama becerilerini ölçmek için kullanılır.

Projektif Testler (Çocuk)

Çocuk Algı Testi (CAT): 

3-11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklardaki kişilik farklılıklarını anlamak ve yaşadıkları durumları değerlendirmek amaçlanır.

Luisa Düss Psikanalitik  Hikayeler Testi: 

Bu testte çocuklara bazı kısa öyküler okunur ve çocuğun bu öyküyü devam ettirmesi ve tamamlaması istenir. Çocuğun cevapları yorumlanarak, eğer varsa bir kaygı, korku ve komplekslerine ve bunların nedenlerine ulaşılmaya çalışılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi: 

A (6-18 yaş) ve B (13 yaş ve üzeri) formu şeklinde iki formdan oluşmaktadır. Çocuktan yarım bırakılmış cümleleri okuması ve dilediği gibi doldurması istenir. Verilen cevaplara göre çocuğun korku ve kaygıları, suçluluk duygusu, geçmiş ve gelecek algısı, anne ve baba algısı, kendilik algısı, arkadaşlarına karşı tutumu, karşı cinse karşı tutumu, iş veya okula karşı takındığı tavır değerlendirilir.

Sınav Kaygısı Envanteri: 

Genel olarak 9-14 yaş düzeyine uygulanır. Çocukların kendilerini nasıl hissettiklerini değerlendirerek, kendilerinin doldurduğu bir ölçektir. Verilen yanıtlar değerlendirilerek çocuğun sınav kaygı düzeyi bulunur.

Pierre-Harris Benlik Algısı Ölçeği: 

9-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir ölçektir. Çocuktan verilen maddeleri evet veya hayır şeklinde doldurması istenir. Çocuklarda benlik algısını ve çevreyle ilişkilerini ölçer.

Call Now Button
error: İçerik koruma altında.
WhatsApp chat